Ανασυγκρότηση Δίσκων των Windows VISTA

C:Windowssystem32>defrag -a -v
Ανασυγκρότηση Δίσκων των Windows
Πνευματικά δικαιώματα (c) 2006 Microsoft Corp.
Περιγραφή: Εντοπίζει και συνενώνει κατακερματισμένα αρχεία σε τοπικούς τόμους
           για να βελτιώσει την απόδοση του συστήματος.

Σύνταξη: defrag <volume> -a [-v]
         defrag <volume> [{-r | -w}] [-f] [-v]
         defrag       -c [{-r | -w}] [-f] [-v]

Παράμετροι:

Τιμή         Περιγραφή

<volume>      Καθορίζει το γράμμα της μονάδας δίσκου ή τη διαδρομή του σημείου
              μονταρίσματος του τόμου που θα ανασυγκροτηθεί ή θα αναλυθεί.

-c            Ανασυγκροτεί όλους τους τόμους σε αυτόν τον υπολογιστή.

-a            Εκτελεί μόνο ανάλυση κατακερματισμού.

-r            Εκτελεί μερική ανασυγκρότηση (προεπιλογή). Επιχειρεί να
              συνενώσει μόνο τμήματα μικρότερα από 64 megabyte (MB).

-w            Εκτελεί πλήρη ανασυγκρότηση. Επιχειρεί να συνενώσει όλα τα
              τμήματα αρχείων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

-f            Επιβάλει την ανασυγκρότηση του τόμου όταν υπάρχει λίγος
              ελεύθερος χώρος.

-v            Καθορίζει την κατάσταση λειτουργίας εμφάνισης λεπτομερειών. Τα
              δεδομένα εξόδου ανασυγκρότησης και ανάλυσης είναι πιο λεπτομερή.

-?            Εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες βοήθειας.

Παραδείγματα:

defrag d:
defrag d:volmountpoint -w -f
defrag d: -a -v
defrag -c -v

C:Windowssystem32>defrag c: -a -v
Ανασυγκρότηση Δίσκων των Windows
Πνευματικά δικαιώματα (c) 2006 Microsoft Corp.

Αναφορά ανάλυσης για τον τόμο C:

    Μέγεθος τόμου                       = 74.52 GB
    Μέγεθος συμπλέγματος                = 4 KB
    Χώρος που χρησιμοποιείται           = 61.51 GB
    Ελεύθερος χώρος                     = 13.01 GB
    Ποσοστό ελεύθερου χώρου             = 17 %

Κατακερματισμός αρχείων
    Ποσοστό κατακερματισμού αρχείων     = 5 %
    Σύνολο αρχείων με δυνατότητα μετακίνησης    = 192,911
    Μέσος όρος μεγέθους αρχείου         = 482 KB
    Σύνολο κατακερματισμένων αρχείων    = 114
    Σύνολο επιπλέον τμημάτων            = 475
    Μέσος όρος τμημάτων ανά αρχείο      = 1.00
    Σύνολο αρχείων χωρίς δυνατότητα μετακίνησης         = 59

Κατακερματισμός ελεύθερου χώρου
    Ελεύθερος χώρος                     = 13.01 GB
    Συνολική έκταση ελεύθερου χώρου     = 21,883
    Μέσος ελεύθερος χώρος ανά έκταση    = 623 KB
    Μεγαλύτερη έκταση ελεύθερου χώρου   = 204 MB

Κατακερματισμός φακέλων
    Σύνολο φακέλων                      = 21,329
    Κατακερματισμένοι φάκελοι           = 1
    Επιπλέον τμήματα φακέλων            = 2

Κατακερματισμός Κύριου Πίνακα Αρχείων (MFT)
    Συνολικό μέγεθος MFT                = 228 MB
    Απαρίθμηση εγγραφών MFT             = 194,472
    Ποσοστό χρήσης MFT                  = 83
    Σύνολο τμημάτων MFT                 = 3

    Σημείωση: Στους τόμους NTFS, τα αποκομμένα τμήματα αρχείου που είναι μεγαλύτ
ερα από 64MB δεν συμπεριλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία κατακερματισμού

    Δεν χρειάζεται να κάνετε ανασυγκρότηση του τόμου.