Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί από την «Κτηματολόγιο ΑΕ», σύμφωνα με εκτιμήσεις συμβολαιογράφων. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν πως η τρίτη προθεσμία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, καθώς ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες και δημόσιοι φορείς δεν έχουν ακόμα δηλώσει τα …

κτηματολογιο Read more »

2008 Exchange 2007 C:PROGRAM FILESMICROSOFTEXCHANGE SERVERMAILBOXFIRST STORAGE GROUP C:PROGRAM FILESMICROSOFTEXCHANGE SERVERMAILBOXSECOND STORAGE GROUP SQL Servers C:PROGRAM FILESMICROSOFT SQL SERVERMSSQL10.SQLEXPRESSMSSQLDATA C:WSUSSUSDBUPDATESERVICESDBFILES C:PROGRAM FILES (X86)MICROSOFT SQL SERVERMSSQL.1MSSQLDATA C:WINDOWSSYSMSISSEEMSSQL.2005MSSQLDATA   *Domain Controller related exclusions* Active Directory database files = C:WINDOWSNTDS SYSVOL C:WINDOWSSYSVOL NTFRS …

SBS 2003 / 2008 & Antivirus Read more »