Γιατί είναι δύσκολο για να μια γυναίκα να βρει έναν άνδρα ευαίσθητο,όμορφο που να την φροντίζει; – Γιατί αυτοί οι άνδρες έχουν ήδη γκόμενους!!! – Τι διαφορά έχει ο εραστής από τον σύζυγο; – Ένα τέταρτο της ώρας… – Γιατί …

Fun Read more »

SQL If you install MSDE [Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)] you have to log in with windows authentication you can change it with Query Analyzer Change login mode to mixed mode xp_instance_regwrite N”HKEY_LOCAL_MACHINE”, N”SOFTWAREMicrosoftMSSQLServerMSSQLServer”, “LoginMode”, N”REG_DWORD”, 2 * Replace …

SQL Read more »

http://setiathome2.ssl.berkeley.edu/fcgi-bin/fcgi?email=athan_p@hotmail.com&cmd=user_stats_new Name (and URL)  Athan  Results Received  1434 Total CPU Time  2.820 years  Average CPU Time per work unit  17 hr 13 min 31.7 sec  Average results received per day  0.88  Last result returned: Mon Dec 13 14:22:32 2004 UTC …

SETI Read more »