κτηματολογιο

Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί από την «Κτηματολόγιο ΑΕ», σύμφωνα με εκτιμήσεις συμβολαιογράφων. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν πως η τρίτη προθεσμία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, καθώς ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες και δημόσιοι φορείς δεν έχουν ακόμα δηλώσει τα δικαιώματά τους.