Σεξολόγοι

 
   Στο ετήσιο συνέδριο σεξολόγων στην έδρα βρίσκεται ο Αμερικανός
 επιστήμονας και ανακοινώνει:

      * “Εμείς καταφέραμε να πετύχουμε αύξηση του ανδρικού οργάνου κατά  10%.
      Κάποιος σύνεδρος ρωτά:
      – “Εννοείτε ως προς το μήκος ή ως προς το πάχος;”
      * “Ως προς το μήκος φυσικά. Στην Αμερική δεν έχουμε πρόβλημα στο  πάχος”
      Ο Αιγύπτιος σύνεδρος :
      * ” Εμείς καταφέραμε να αυξήσουμε το ανδρικό όργανο κατά 20%”
      Ο περίεργος σύνεδρος:
      – “Ως προς το μήκος ή ως προς το πάχος;’
      * “Ως προς το πάχος φυσικά. Στην Αίγυπτο δεν έχουμε πρόβλημα με το  μήκος”.
      Ο Έλληνας σύνεδρος:
      * “Εμείς καταφέραμε να κάνουμε το ανδρικό όργανο σαν αργείτικο  πεπόνι”!!!
     (Χειροκροτήματα από το ακροατήριο)
      Ο περίεργος σύνεδρος:
      – “Ως προς το μήκος ή ως προς το πάχος;”
      “Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα ούτε ως προς το μήκος, ούτε  ως  προς το πάχος.

     Τη γεύση βελτιώσαμε!!!