2007-2008

Το σχολικό έτος 2007-2008 σε αριθμούς [ http://www.akida.info/ext/imerologio_2007_2008.pdf ]

Εργάσιμες ημέρες:

Εργάσιμες μέρες ανά τρίμηνο: 1

3

Μέρες διδασκαλίας : 1ο τρίμηνο: 75 ( 42,6% ), 2ο τρίμηνο: 71 (40,3 % ), 3ο τρίμηνο:30 ( 17,1% )1ο : 2, 2ο : 4, 3ο : 3. Σύνολο : 9.3 ( 29 Σεπτ.- 1 οκτ. , 8-10 Μαρτίου , 14-16 Ιουνίου )

Διάρκεια σχολικού έτους σε πλήρεις πενθήμερες εβδομάδες εργασίας: Εργάσιμες: 36,2 ,

Διδακτικές: 35,2.

Μέρες διδασκαλίας ανά μήνα:

Σεπτέμβρης: 17, Οκτώβρης: 22, Νοέμβρης: 21, εκέμβρης: 15, Γενάρης:18 ,

Φλεβάρης: 21, Μάρτης: 19, Απρίλης: 13, Μάης: 20, Ιούνιος: 10

Αργίες ανά τρίμηνο:

Τριήμερα:

181, μέρες διδασκαλίας: 176, μέρες χωρίς μαθητές: 5  ο τρίμηνο: 78 ( 43,1% ), 2ο τρίμηνο: 71 ( 39,2 % ) ,ο τρίμηνο: 32 ( 17,7%